Cách chỉnh sửa video từ máy tính của bạn với HitFilm Express

HitFilm Express là trình chỉnh sửa video PC miễn phí cho Windows và macOS. Chương trình có giao diện tương tự Premiere và có một số tính năng hữu ích, chẳng hạn như nhiều hiệu ứng chuyển tiếp, bản nhạc và hiệu ứng đặc biệt. Công cụ này là một sự thay thế miễn phí tốt cho những người quan tâm đến nghe nhìn.

Để tải xuống trình chỉnh sửa video, bạn cần đăng ký, thực hiện kích hoạt và các quy trình khác (tìm hiểu cách cài đặt HitFilm Express). Tìm hiểu trong hướng dẫn sau đây cách sử dụng các chức năng chỉnh sửa video chính của chương trình.

Kết thúc trình tạo phim: Xem trình chỉnh sửa video thay thế Windows Story Remix

1 trên 17 Tìm hiểu cách tải xuống HitFilm Express, trình chỉnh sửa video miễn phí mạnh mẽ cho Windows trên Mac – Ảnh: Raquel Freire / TechTudo

Tìm hiểu cách tải xuống HitFilm Express, trình chỉnh sửa video miễn phí mạnh mẽ cho Windows trên Mac – Ảnh: Raquel Freire / TechTudo

Bạn muốn mua điện thoại di động, TV và các sản phẩm giảm giá khác? Khám phá So sánh TechTudo

Bước 1. Mở HitFilm Express và nhấn tùy chọn “Mới”, ở góc trên bên trái, để bắt đầu một dự án;

2 trên 17 Truy cập tùy chọn để bắt đầu phiên bản mới trên màn hình chính của HitFilm Express – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Truy cập tùy chọn để bắt đầu phiên bản mới trên màn hình chính của HitFilm Express – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 2. Trên màn hình mở tiếp theo, xác định kích thước và thời lượng của video. Xác nhận các lựa chọn trong nút “OK”;

3 trên 17 Định cấu hình các thuộc tính chính của video của bạn – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Định cấu hình các thuộc tính chính của video của bạn – Ảnh: Playback / Carolina Lais de Assis

Bước 3. Chương trình cho phép bạn nhập video, ảnh, nhạc và hình ảnh. Để thực hiện việc này, ở phía bên trái màn hình, chọn tùy chọn “Nhập …” trong phần “Phương tiện”;

4 trên 17 Nhập các tệp nghe nhìn sẽ được sử dụng để chỉnh sửa video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Nhập các tệp nghe nhìn sẽ được sử dụng để chỉnh sửa video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 4. Tìm kiếm tệp bạn muốn mở trong các thư mục của máy tính;

5 trên 17 Chọn tài liệu bạn muốn thêm vào video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Chọn tài liệu bạn muốn thêm vào video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 5. Tập tin sẽ xuất hiện trong thư viện phương tiện nằm ở bên trái màn hình. Để bắt đầu công việc, chỉ cần nhấp và kéo video vào bản nhạc chỉnh sửa;

6 trên 17 Chọn và kéo tệp vào bản nhạc chỉnh sửa – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Chọn và kéo tệp vào bản nhạc chỉnh sửa – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 6. Nếu bạn cần thực hiện cắt, chọn công cụ cắt và đánh dấu điểm bạn muốn cắt;

7 trên 17 Dụng cụ cắt được thể hiện bằng thiết kế lưỡi dao cạo – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Công cụ cắt được thể hiện bằng thiết kế của một lưỡi dao cạo – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 7. Sau khi chọn phần, sử dụng công cụ lựa chọn để tách phần cắt ra khỏi phần còn lại của video;

8 trên 17 Nhấp vào clip đã cắt và kéo nó sang một bên – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Nhấp vào clip đã cắt và kéo nó sang một bên – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 8. Chỉ cần chọn và nhấn “Xóa” trên bàn phím để xóa một trong các phần riêng biệt;

9 trên 17 Sau khi hành động, phần sẽ tự động bị xóa – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Sau hành động, phần này sẽ tự động bị xóa – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 9. Bạn cũng có thể chèn hiệu ứng. Để thực hiện việc này, chọn tùy chọn “Hiệu ứng” và xem danh sách các hiệu ứng có sẵn;

10 trên 17 Truy cập các hiệu ứng ở phía bên trái màn hình – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Truy cập các hiệu ứng ở phía bên trái màn hình – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 10. Chọn hiệu ứng mong muốn và kéo tên vào rãnh chỉnh sửa;

11/17 Chọn một trong hơn 400 hiệu ứng mà chương trình cung cấp – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Chọn một trong hơn 400 hiệu ứng mà chương trình cung cấp – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 11. Để đạt được kết quả mong muốn, có thể cần phải kiểm soát cài đặt hiệu ứng trong tab “Điều khiển”. Cường độ, thời gian và các thuộc tính khác có thể được thay đổi;

12/17 Các thuộc tính có thể được cấu hình thay đổi tùy theo hiệu ứng đã chọn – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Các thuộc tính có thể được cấu hình thay đổi tùy theo hiệu ứng đã chọn – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 12. Sau khi chỉnh sửa, trong menu trên cùng, bấm “Xem” và sau đó “Xuất”;

13/17 Bắt đầu quá trình xuất video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bắt đầu quá trình xuất video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 13. Một màn hình sẽ xuất hiện để cấu hình độ phân giải video. Chương trình đã chọn kích thước mà nó cho là lý tưởng, nhưng, nếu bạn muốn thay đổi, chỉ cần nhấp vào lựa chọn thay thế mong muốn;

14/17 Đặt độ phân giải mà video của bạn sẽ được xuất – Ảnh: Tái tạo / Carolina Lais de Assis

Đặt độ phân giải mà video của bạn sẽ được xuất – Ảnh: Tái tạo / Carolina Lais de Assis

Bước 14. Trên màn hình tiếp theo, chọn “Xuất” và sau đó “Vào ra”;

15 trên 17 Quy trình là cần thiết để chèn video vào hàng đợi kết xuất của chương trình – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Cần có quy trình để chèn video vào hàng đợi kết xuất của chương trình – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 15. Sau đó, ở dưới cùng của màn hình, chọn tùy chọn “Bắt đầu xuất” và đợi quá trình hoàn tất;

16/17 Nhấp vào vị trí được chỉ định để bắt đầu hiển thị video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Nhấp vào vị trí được chỉ định để bắt đầu hiển thị video – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Bước 16. Sau khi tải lên hoàn tất, video đã chỉnh sửa sẽ nằm trong thư mục xuất của trình chỉnh sửa.

17/17 Địa chỉ của thư mục xuất hiện video trong “Đầu ra” – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Địa chỉ của thư mục xuất hiện video trong “Đầu ra” – Ảnh: Sinh sản / Carolina Lais de Assis

Sẵn sàng! Bây giờ bạn có thể khám phá các công cụ HitFilm Express để tạo video chất lượng chuyên nghiệp.

Trình chỉnh sửa video miễn phí tốt nhất cho Android là gì? Ý kiến ​​trong Diễn đàn TechTudo.

Cách hợp nhất hai hoặc nhiều video trong iMovie cho iPhone

Cách hợp nhất hai hoặc nhiều video trong iMovie cho iPhone